Sprievodca vyhľadávania vo virtuálnom cintoríne

Na úvodnej stránke sú zobrazené tri dunajskostredské cintoríny, spomedzi ktorých si vyberieme ten, vktorom chceme nájsť hrobové miesto. Kliknutím na možnosť “UKÁZAŤ FILTER“ môžeme hrobové miesto vyhľadať na základe mena a priezviska zosnulého. Následne po zadaní hľadaného mena, hrobové miesto vyhľadáme príkazom “ FILTRUJ

Ak potrebujeme zistiť umiestnenie konkrétneho hrobového miesta na cintoríne, klikneme na príkaz “ MAPKA “, ktorý je umiestnený v pravej hornej časti obrazovky. Ak ukazovateľ myši umiestnime na nájdené hrobové miesto, na mapke sa objaví červeno označená poloha hrobového miesta. Ak premiestnime ukazovateľ myši na polohu hrobového miesta, objavia sa podrobné údaje o hrobovom mieste.

Správca cintorínov (Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.) je Vám plne k dispozícii, v prípade ak sa vyskytnú nejaké otázky, pripomienky ohľadom virtuálneho cintorína, na telefónnych číslach: 031/552 80 28, 0905 555 827. Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. žiada všetkých, ktorí majú nedoplatky na nájomnom za hrobové miesta, aby vyhľadali zodpovedného pracovníka Zoltána Simona v budove Obchodno - informačného centra na Alžbetínskom námestí 1203, ktorý poskytne ďalšie informácie.

Vyzbierané poplatky za prenájom hrobových miest spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. používa na údržbu a skrášľovanie mestských cintorínov.

Spoločnými silami dbajme o to, aby sme spomienky na našich zosnulých mohli uchovávať s patričnou dôstojnosťou.