Cintoríny

Pod správu našej spoločnosti patria nasledovné pohrebiská na území mesta Dunajská Streda:

  • mestský cintorín Dunajská Streda, Malodvornícka cesta
  • cintorín Malé Blahovo, Záhradnícka ulica
  • cintorín Mliečany  

Pohrebisko Dunajská Streda je prístupné verejnosti :

  • v letnom období  (1. apríl – 30. september) 6.00 - 21.00 hod.
  • v zimnom období (1. október – 31. marec)  8.00 - 18.00 hod.
  • v období od 30. októbra do 03. novembra   7.00 - 20.00 hod.

Cintorín Malé Blahovo a Cintorín Mliečany sú verejnosti prístupné bez časového obmedzenia.

Kontakt: Zoltán Simon, 0905 555 827

 

 

 

Malé Blahovo Malé Blahovo Mliečany

 

                        

 

                        Dunajská Streda Dunajská Streda