Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. poskytuje verejnoprospešné služby pre svojho zakladateľa – Mesto Dunajská Streda, občanov, rôzne podnikateľské subjekty a organizácie. Spoločnosť začala pôsobiť vo svojej terajšej podobe v novembri 2012. Jediným 100% vlastníkom spoločnosti je Mesto Dunajská Streda.

Spoločnosť zabezpečuje čistenie verejných priestranstiev, správu verejnej zelene, údržbu detských ihrísk a príslušenstiev parkov, správu cintorínov, údržbu v materských školách a Centre sociálnej starostlivosti a správu gokartovej dráhy. Spoločnosť je ďalej vlastníkom športových zariadení, a to Mestskej športovej haly, umelej ľadovej plochy a umelého trávnika v Parku voľného času. Činnosť ďalších stredísk spoločnosti je zameraná na správu administratívnej budovy na Alžbetínskom námestí č.1203 a Komunitného centra v Malom Blahove, správu tržnice a správu obytného areálu na Kračanskej ceste. Od mája 2014 sa spoločnosť zaoberá aj prevádzkovaním vyznačených parkovacích miest a parkovacích automatov .