Prevádzkovanie parkovacieho systému

Od 1. mája 2014 prevádzkuje naša spoločnosť parkovací systém v Dunajskej Strede.  Záležitosti súvisiace s parkovaním na území mesta je možné vybaviť v sídle spoločnosti v sektore B budovy v kancelárii č. 101. Tu si môžete zakúpiť mesačné, štvrťročné, polročné a ročné parkovacie karty a to v pracovných dňoch pondelok – piatok medzi 12.00- a 16.00 hod.  Vydávajú sa tu tiež parkovacie karty pre tých obyvateľov, ktorí dočasne zaparkujú svoje vozidlá pri svojich bytovkách v zónach plateného parkovania. Parkovacie lístky sa naďalej dajú kúpiť v parkovacích automatoch, súčasne existuje aj možnosť zakúpenia parkovacích lístkov cez sms. Cena parkovacieho lístka cez sms je 0,60 €Daňový doklad pri kúpe parkovacieho lístka cez sms si môžete vytlačiť tu: http://parking.mediatex.sk/ds/

Ceny do 31.03.2019:

Hodina parkovného je 50 centov.

Cena ročnej parkovacej karty bez vernostnej karty je 166 €, s vernostnou kartou 80 €.

Cena polročnej parkovacej karty je 100 €, s vernostnou kartou 45 €.

Cena štvrťročnej parkovacej karty bez vernostnej karty je 60 €, s vernostnou kartou 25 €.

Cena mesačnej parkovacej karty bez vernostnej karty je 20 €, s vernostnou kartou 13 €.

Cena ročnej karty v platenej zóne na dočasné parkovanie pred vlastnou bytovkou je bez vernostnej karty 7 €, s vernostnou kartou je zdarma (poplatok za vydanie karty 3 €) .

Kontakt: Norbert Bors 0905/577 117